Jobs with Ceolas

Sorted By Date Salary
1 to 1 of 1 job
Added
£32,000 to £35,000 per annum, unknown, HS8 5SS

Aithris ghoirid Tha Ceòlas Uibhist a’ sireadh neach-obrach airson cùrsaichean ùra Gàidhlig a dhealbhachadh, a bharantachadh agus a mhargaidheachd, a tha stèidhichte ann an Uibhist agus aig am bi buntanas làidir ris a’ choimhearsnachd. Bidh

Get the latest jobs from Ceolas sent direct to your inbox!